ارائه ی نسخه ی پیش نمایش سرویس CDN اولین بار در ایران برای مشتریان سازمانی

پس از موفقیت و پایداری سرویس میزبانی فایل ابری پرشین گیگ که بر بستر CDN اختصاصی پرشین گیگ نهاده شده بود، پرشین گیگ در نظر دارد این سرویس را برای استفاده ی سازمانی و سپس عمومی آماده سازد. لذا پس از مذاکرات و راه اندازی بستر مذکور به صورت اختصاصی برای چند مشتری سازمانی نسخه ی پیش نمایش این سرویس در روز های پایانی سال ۹۴ بر روی سایت پرشین گیگ ارائه شد تا امکانات سرویس مدیریت فایل ابری را در بستر CDN برای مشتریان سازمانی فراهم سازد.

اما با توجه به اینکه این خدمات با استقبال بی نظیری توسط کاربران عمومی اعم از قدیمی و جدید پرشین گیگ نیز همراه شد، لذا پرشین گیگ در نظر دارد ارائه عمومی این سرویس را پیش از موعد برنامه ریزی شده ی قبلی انجام دهد.

تازه ترین اخبار