پهنای باند ارتباطی-پرشین گیگ ارائه دهنده پهنای باند ارتباطی

شرکت پرشین گیگ با دارا بودن بستر های ارتباطی رادیویی(Wifi- Wireless) و بسترهای زمینی، شبکه سیمی  (ADSL –Dialup) و یا شبکه فیبر نوری (لینک های NxSTM1-E1)و همچنین بسترهای اپراتورهای موبایل کشور این قابلیت را ایجاد نموده است که یک بستر جامع ارتباطی در کل کشور ایجاد نمایید و از این خدمات مشترکین زیر استفاده نمایند:
  • سازمان های که دارای شعب بسیار در کل کشور می باشند مانند بانک ها.
  • سازمان هایی که در نقاط دور افتاده نیاز به برقراری ارتباط و مشاهده دوربین های نظارتی دارند.
  • سازمان هایی که نیاز به جدا سازی بستر اینترنت و اینترانت دارند.
  • سازمان هایی که نیاز به ارسال  اینترنت تجمیع شده بر روی بستر امن به شعب دیگر خود دارند

 

این سازمان ها می توانند از خدمات

  • شبکه خصوصی انتقال داده ها (VPN) مستقل از شبکه عمومی اینترنت داشته باشید
  • در نقاطی از شبکه خود که مایلید، دسترسی پرسرعت به شبکه اینترنت برقرار کنید.
  • خدماتی با کیفیت تضمین شده (SLA) معین و یکسان دریافت نمایید.
  • از پشتیبانی یکپارچه و متمرکز خدمات بهره مند شوید، و همزمان امکان بهره برداری از مجهزترین و بزرگترین مرکز داده (Data Center) بخش خصوصی در کشور را داشته باشید

 
برای شروع یک کسب و کار بزرگ آماده اید؟

کسب و کارهای کوچک و بزرگ سال‌هاست مشتری پرشین‌گیگ هستند.