ما در حال جذب هستیم!

بر روی خلاقیت، کیفیت و ارزش آفرینی تمرکز کنید.

مزایای همکاری با پرشین‌گیگ

جو دوستانه و صمیمی بین همکاران
شناسایی صحیح توانایی نیروها
نهار روزانه
ساعات منعطف به همراه مرخصی

موقعیت‌های شغلی فعال

Backend Python Developer
برنامه‌نویس پایتون (دورکاری)
Backend Python Developer
برنامه‌نویس PHP (دورکاری)
Backend Python Developer
برنامه‌نویس C (دورکاری)
Backend Python Developer
برنامه‌نویس FrontEnd (React.js)
Backend Python Developer
Senior Network Engineer

برای شروع یک کسب و کار بزرگ آماده اید؟

کسب و کارهای کوچک و بزرگ سال‌هاست مشتری پرشین‌گیگ هستند.