سرویس های مرکز داده

اجرای یک مرکز داده نیازمند مجموعه ای از تخصص های فنی و مهندسی است که اجرای درست و اصولی آن نیازمند تخصص بالاست. تجربه بالا متخصصان پرشین گیگ در راستای ارائه استاندارد های بین المللی و کیفیت بالای خدمات و سرویس ها تیم پرشین گیگ را نسبت به رقبا متمایز کرده است.